Förkylning och förkylningshosta

Förkylning och förkylningshostaInkubationstiden för en förkylning är kort, och efter infektionstillfället tar det oftast bara ett par dagar innan förkylningssymtomen visar sig. Symtomen är oftast värst under de första två till tre dagarna. En vanlig förkylning pågår oftast mellan sju till tio dagar, men kan hålla i sig längre. Det är dock vanligt att hosta håller i sig någon vecka efter att resten av förkylningssymtomen är borta. 

Förkylningshosta är kroppens naturliga reaktion på irritation i luftvägarna. Hosta kan ses som en skyddsreflex för att bli av med slem eller främmande partiklar. Vanligtvis går hostan över av sig själv efter någon vecka, men ibland kan hostan vara så intensiv att en hostmedicin känns nödvändig. Det är viktigt att välja rätt preparat beroende på vilken sorts hosta det gäller: vid slemhosta är det då viktigt att underlätta upphostningen med hjälp av t ex slemlösande medel, medan rethosta kan behandlas med ett hostdämpande medel. Du bör uppsöka läkare efter tre veckors hostande2

De vanligaste förkylningssymtomen är1:

  •  halsont – ett vanligt tecken på en begynnande förkylning
  • snuva eller nästäppa
  • huvudvärk
  • hosta
  • feber och generell sjukdomskänsla
Sanofi erbjuder flera receptfria läkemedel som kan minska symtomen vid förkylning och förkylningshosta. I Sverige säljer Sanofi följande receptfria produkter mot förkylning:  

För mer information se fass.se. Läs bipacksedeln noga före användning.

Bisolvon® (bromhexin)

Bisolvon® är ett receptfritt läkemedel som används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem. Bisolvon anses lösa upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas. Bisolvon® finns som tabletter, oral lösning och som löslig tablett. Det finns en variant för alla i familjen och passar barn från 1 år lika bra som vuxna. 
 
Bisolvon® (bromhexin) tablett 8 mg, löslig tablett 8 mg, oral lösning 0,8 mg/ml och 1,6 mg/ml. Receptfritt läkemedel. Vid hosta med segt slem. Använd inte vid magsår eller blodiga upphostningar. Oral lösning 0,8 mg/ml kan användas från 1 år, oral lösning 1,6 mg/ml kan användas från 6 år, tablett och löslig tablett kan användas från 12 år. Barn under 1 år ska inte behandlas med Bisolvon®.

Bisolnatural® Complete (timjan- och Plantago lanceolata fraktioner, honung)

Bisolnatural® Complete är en medicinteknisk produkt som lindrar hosta, både ret- och slemhosta, och särskilt hosta orsakad av infektioner i de övre luftvägarna. Bisolnatural® Complete verkar lokalt på de irriterade slemhinnorna på två sätt:
1. Bidrar till att göra slemmet mer tunnflytande, vilket underlättar upphostning
2. Skapar en skyddshinna som förhindrar att externa irriterande ämnen kommer i kontakt med slemhinnan i halsen
Bisolnatural® Complete är 100% naturlig och kan tas av vuxna och barn från 1 år. Citrussmak.

Bisolnatural® Complete (Poliflav M.A.-komplex: Polysackaridfraktion från Plantago lanceolata (Svartkämpar) och flavonoidfraktion från timjan. Honung.) Hostsirap. Medicinteknisk produkt. Lindring av hosta, både rethosta och slemhosta, och särskilt hosta orsakad av infektioner i de övre luftvägarna. För vuxna och barn från 1 år. För mer information se bipacksedeln.

Bisolduo® Sugtabletter (alun, islandslav) och Bisolduo® Sirap (läkemalva, honung)

Bisolduo® Sugtabletter och Sirap är en 2-i-1 lösning som lindrar rethosta och irriterad hals. Bisolduo® används för att bryta den onda cirkeln med halsbesvär och rethosta genom att lugna den irriterande slemhinnan i mun och svalg. Detta bidrar till att minska symtom på rethosta och att lugna hostreflexen. Bisolduo ® Sugtabletter behandlar rethostan lokalt och är sockerfri, glutenfri och laktosfri. Den finns i två smaker: jordgubb/mint och citron/eukalyptus. Bisolduo® Sirap behandlar rethostan lokalt med omedelbar lindring och är alkoholfri, glutenfri och laktosfri. Den har smak av honung.

Bisolduo® (alun och islandslav) sugtablett, medicinteknisk produkt. Naturlig lindring av rethosta och irriterad hals. För vuxna och barn från 6 år. Bisolduo® Sirap (läkemalva och honung) sirap, medicinteknisk produkt. Naturlig lindring av rethosta och irriterad hals. För vuxna och barn från 2 år. För mer information se bipacksedeln.

Mucoangin® (ambroxol)

Mucoangin® sugtabletter är ett receptfritt läkemedel som används för att lindra smärta vid milda till måttliga symtom på akut halsont. Mucoangin® har en snabbt insättande effekt som varar i minst 3 timmar. Sugtabletten verkar lokalbedövande i gom och svalg. Mucoangin® minskar även rodnaden i halsen. 
 
Mucoangin® (ambroxol) sugtablett 20 mg. Receptfritt läkemedel. Smärtstillande vid akut halsont. Använd inte vid fruktosintolerans. Barn under 12 år ska inte behandlas med Mucoangin®. Använd inte Mucoangin® i mer än tre dagar.