Multipel Skleros (MS)Multipel Skleros (MS) är en av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna och påverkar det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggraden). Sjukdomen kan orsaka funktionsnedsättning och drabbar främst personer mellan 20 och 40 års ålder.

MS associeras med reducerat myelin – en substans som omger nervtrådarna och kommunicerar med det centrala nervsystemet och resten av kroppen. Vid MS angriper kroppens eget immunförsvar celler i det centrala nervsystemet, d.v.s. hjärnan och ryggmärgen, så att små inflammationer uppstår. Detta ger skador på fettskidan (även kallat myelin) som omger nervcellerna. Myelinet är till för att underlätta transporten av information mellan nervcellerna och när den kommunikation bryts uppstår symtom som domningar, utmattning, känselnedsättning, synstörningar och problem med koordinationen. Symtomen varierar beroende på var inflammationen har uppstått. Sjukdomen påverkar alla olika och det finns inga symtom eller tester som på egen hand kan avgöra om en person har MS, vilket gör att sjukdomen kan vara svår att diagnostisera. Flera olika testresultat såsom magnetkameraundersökning, ryggmärgsvätskeprov och symtombild behöver därför vägas samman. 5

Ungefär 700 000 människor i Europa lever med multipel skleros6. I Sverige har ungefär 20 000 personer MS, och runt 1 000 nya fall uppstår varje år.7

Det finns inget botemedel för MS idag, men det finns tre generella behandlingsmetoder för att sakta ner sjukdomens framfart8:

  1. behandling av akut skov
  2. behandling av specifika symtom
  3. bromsbehandling


1 http://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/Diagnosing-MS, 2018-02-21
2 http://www.emsp.org/about-ms/, 018-02-21
3 http://www.multipelskleros.nu/vad_ar_ms/om_ms/en_introduktion#.WlyhY6inFPY, 2018-02-21
4 http://www.nhs.uk/conditions/multiple-sclerosis/treatment/, 2018-02-21