Multipel Skleros (MS) är en av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna. Sjukdomen drabbar främst personer i 20-45 års ålder och påverkar det centrala nervsystemet (CNS), det vill säga hjärnan och ryggmärgen.1

Vid MS angriper kroppens eget immunförsvar celler i CNS, så att små inflammationer uppstår. Detta ger skador på myelinet (fettskidan) som omger nervcellerna. Myelinet är till för att underlätta transporten av signaler mellan nervcellerna och när denna kommunikation försvåras uppstår symtom som domningar, utmattning, känselnedsättning, synstörningar och problem med koordinationen. Symtomen varierar beroende på var i nervsystemet inflammationen har uppstått. Sjukdomen påverkar alla olika och det finns inga symtom eller tester som på egen hand kan avgöra om en person har MS, vilket gör att sjukdomen kan ta tid att diagnostisera. Flera olika testresultat såsom magnetkameraundersökning, ryggmärgsvätskeprov och symtombild behöver därför vägas samman.2

I Sverige lever ungefär 20 000 personer med MS, och runt 1 000 nya insjuknar varje år1

Det finns inget botemedel för MS idag, men det finns tre generella behandlingsmetoder22:

  1. Bromsa MS-progression
  2. Symtomlindrande behandling
  3. Behandling av akut skov

Mindset, motion och MS

Sofia Norgren har levt med MS i sex år. I detta webbinar hör du henne berätta om vilken betydelse fysisk aktivitet har haft för henne för att må så bra som möjligt i sin MS.

MAT-SE-2100728, v. 01 juni 2021