Vad är svår astma?

Upplevelsen av astma är individuell och sjukdomen varierar både i symtom och svårighetsgrad. Det finns många olika läkemedelsbehandlingar mot astma, och de flesta med diagnosen kan effektivt hålla sjukdomen i schack med medicinering.

3-10%av alla astmapatienter har en variant av sjukdomen som kallas svår astma, vilket innebär att sjukdomen blir svårare att kontrollera.7 Även om flera läkemedel används kan patienten uppleva en hög grad av symtom.2-4

Trots omfattningen är allvarlig astma ofta underdiagnostiserad. Det kan vara utmanande för både patienter, läkare och anhöriga att känna igen tecken på en sådan allvarlig astmasjukdom.6 Det är viktigt att öka medvetenheten om symtom och konsekvenser av svår astma.

Symtom

Personer med svår astma kan uppleva sina symtom som något de bara måste leva med, trots användning av flera mediciner. Dessa människor kan vara i riskzonen för livshotande astmaattacker som potentiellt kan leda till akut sjukhusvistelse.1,7

Allvarlig astma kan misstänkas om man, trots medicinering, upplever symtom som hosta, tung andning och andningssvårigheter: 1,7

  • mer än två gånger i veckan
  • som avbryter nattens sömn
  • som begränsar den dagliga aktiviteten som tex att gå ut, idrotta eller umgås med andra
  • som gör att du måste använda snabbverkande inhalationsmedicin mer än två gånger i veckan

Det kan vara svårt för en enskild person med astma att bedöma svårighetsgraden av sin sjukdom, och man förknippar inte tillfälligt försämrade symtom , trots mediciner, som att ha dålig astmakontroll.5

Samhälleliga konsekvenser

De negativa sociala och ekonomiska konsekvenserna av astma underskattas ofta.8

Astma förknippas med både direkta kostnader i form av ökat hälso- och sjukvårdsbehov som sjukhusvård och läkemedel, och indirekta kostnader i form av förlorad arbetstid och / eller lägre produktivitet. Sammantaget beräknas dessa ökade kostnader uppgå till 34 miljarder euro varje år bara i Europa. 8.9

Den långvariga kortisonbehandlingen i tablettform som används vid behandling av svår astma kan orsaka biverkningar som grå starr, benskörhet och diabetes. Detta kommer att ytterligare belasta hälso- och sjukvården.10

Personlig påverkan

Symtomen på svår, okontrollerad astma kommer alltid att finnas och påverkar därmed vardagen för både dem som lever med diagnosen, likväl som för familj och närstående och deras släktingar.7,11,12

Orsaker till astma

Astma är en kronisk sjukdom som påverkar luftvägarna 1

Vissa människor har en astma som är förknippad med åldrande, men i de flesta fall beror astma på ett överaktivt immunsystem som skapar inflammation i och hyperreaktivitet av luftvägarna.  Detta gör luftvägarna trängre och gör det svårare att andas1

Miljömässiga utlösande faktorer som virusinfektioner, pollen, rök, väderförändringar eller motion kan utlösa och öka de inflammatoriska processerna som orsakar eller förvärrar astmasymtom.1

Tillståndet kallas medicinskt för en inflammation.13 Dessutom finns en beskrivning av en specifik typ av inflammatorisk reaktion som kallas typ 2-inflammation.

Typ 2-inflammation

Genom vetenskapliga framsteg har man fått en djupare förståelse för de inflammatoriska processerna i samband med astma. För 50-70% av de personer som diagnostiserats med astma kommer inflammationen nu att definieras som en typ 2-inflammation. 14,15

Patienter med svår astma har ofta en högre nivå av typ 2-inflammation i luftvägarna, och genom att minska denna kommer de att kunna få bättre symptomkontroll.7

Astma som klassificeras som "eosinofil" eller "allergisk" (eller en blandning av de två), har båda underliggande typ 2-inflammation. Astma med underliggande typ 2-inflammation är också känd som typ 2-astma. 7,16

Förutom astma lider vissa astmatiker också av atopiskt eksem, allergiska nässymtom (vilket på fackspråk kallas allergisk rinit) och näspolyper. Det här är alla sjukdomar som kan associeras med typ 2-inflammation.7,17

Vid behandling av svår astma associerad med typ 2-inflammation är målet att minska denna inflammation så mycket som möjligt, i syfte att hjälpa människor att uppnå de fyra viktigaste åtgärderna för astmakontroll7:

  • Förebyggande av astmaattacker
  • Minska symtomen för att förbättra livskvaliteten
  • Minska användningen av kortisontabletter
  • Förbättrad andning (eller lungfunktion)

Läs mer på:

Astma-day
Kampanjen "Airless facts on asthma" utmanar astmapatienter att leva ett obegränsat liv

På Världsastmadagen lanserar Sanofi "Airless facts on asthma", ett quiz speciellt utformat för att slå hål på vanliga myter om astma. Målet är att hjälpa människor som lever med astma att utvärdera om symtomen verkligen är under kontroll eller om de skapar onödiga begränsningar i deras vardag.

Referenser:

1. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2021. (https://ginasthma.org/gina-reports/30.06.2021)

2. P. Chanez, S.E. Wenzel, G.P. Anderson, et al. Severe asthma in adults: what are the important questions? J Allergy Clin Immunol, 119 (2007), pp. 1337-1347

3. P.J. Barnes, A.J. Woolcock, Difficult asthma Eur Respir J, 12 (1998), pp. 1209-1218

4. Bülow AV, Kriegbaum M, Backer V, et al. The Prevalence of Severe Asthma and Low Asthma Control Among Danish Adults. J Allergy Clin Immunol. 2014;2(6):759-767

5. Price D, Fletcher M, van der Molen T. Asthma control and management in 8,000 European patients: the REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience (REALISE) survey. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14009

6. Vermeire PA, Rabe KF, Soriano JB, et al. Asthma control and differences in management practices across seven European countries. Respir Med 2002; 96: 142–149

7. Global Initiative for Asthma (GINA). Pocket Guide for Asthma Management and Prevention. 2021. https://ginasthma.org/gina-reports/ (30.06.2021)

8. Nunes C, Pereira AM, Morais-Ameida M. Asthma costs and social impact. Asthma Res Pract. 2017;3

9. European Respiratory Society. European Lung White Book, Chapter 2: The economic burden of lung disease. http://www.erswhitebook.org/files/public/Chapters/02_economics.pdf (26.05.2019)

10. Daugherty J, Lin X, Baxter R, et al. The impact of long-term systemic glucocorticoid use in severe asthma: A UK retrospective cohort analysis. J Asthma. 2017 Sep;19:1-8

11. Asthma Society of Canada. Severe Asthma - The Canadian Patient Journey: A study of the personal, social, medical and economic burden of Severe Asthma in Canada. https://www.asthma.ca/wp-content/uploads/2017/06/SAstudy.pdf (26.05.2019)

12. Asthma and Allergy Foundation of America. My Life with Asthma Survey Overview. https://www.aafa.org/media/1684/my-life-with-asthma-in-2017-survey-findings-report.pdf (26.05.2019)

13. Store Medisinske Leksikon. Inflammasjon. https://sml.snl.no/inflammasjon (09.07.19)

14. Seys SF, Scheers H, Van den Brande P, et al. Cluster analysis of sputum cytokine-high profiles reveals diversity in TH2-high asthma patients. Respir Res. 2017;18(1):39. doi:10.1186/s12931-0170524-y

15. Peters MC, Mekonnen ZK, Yuan S, et al. Measures of gene expression in sputum cells can identify TH2-high and TH2-low subtypes of asthma. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(2):388-394.

16. Muraro A, Lemanske RF, Hellings PW, et al. Precision medicine in patients with allergic diseases: Airway diseases and atopic dermatitis-PRACTALL document of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. J Allergy Clin Immunol. 2016;137(5):1347-58

17. Gandhi NA, Bennett BL, Graham NM, et al. Targeting key proximal drivers of type 2 inflammation in disease. Nat Rev Drug Discov 2016;15(1):35-50

MAT-SE-2100728, v. 01 juni 2021