Atopiskt eksem (atopisk dermatit) är en vanlig, kronisk hudsjukdom som främst förekommer hos barn. Ungefär 15-30 procent av alla barn drabbas. Cirka 60 procent av barn som har haft atopiskt eksem är symtomfria i tonåren. Dock kan många av dessa återinsjukna senare i livet.1

I Sverige lider ungefär 2-10 procent av alla vuxna (≥ 18 år) av atopiskt eksem och personer som har sjukdomen ligger ofta i riskzonen för att utveckla andra atopiska sjukdomar som astma eller hösnuva. 1,2

Atopiskt eksem uttrycker sig i olika grad hos olika personer och symtomen kan variera från små, kliande områden av torr hud till sårig och inflammerad hud över hela kroppen. Eksemen uppstår vanligen i arm-och knäveck och på händer, vrister, nacke, ansikte och hårbotten, men kan uppstå över hela kroppen.3 En person med atopiskt eksem behöver inte alltid ha synliga symtom, eftersom inflammationen kan ligga vilande i perioder och blossa upp vid andra tillfällen.

Förutom de fysiska besvären upplever ofta personer med svåra former av atopiskt eksem att sjukdomen har en negativ inverkan på livskvaliteten och påverkar både privatliv och arbetsliv.4-5

För tillfället finns det inget botemedel mot atopiskt eksem, men det finns behandlingar som kan hjälpa till att kontrollera och hantera symtomen. Dessa inkluderar:

  • fuktgivande behandlingar som kallas emollients/fuktkrämer (för att reducera torr hud) 
  • lokalbehandling med kortikosteroider och kalcineurinhämmare 
  • systemisk behandlingar (inklusive UV-ljus, breda och selektiva immunosuppressiva behandlingar samt biologiska immunomodulerande läkemedel)
  • självbehandling genom att minska kliande och undvika utlösande faktorer6

Sanofi Genzyme och Regeneron är involverade i att främja dermatologisk forskning för att kunna hjälpa patienter som kämpar med måttligt till svårt atopisk dermatit.

#Imagine

För bara några år sedan var patienter med svår atopisk dermatit mycket begränsade av sin sjukdom. Idag ger nya behandlingsalternativ patienter hopp om en bättre livskvalitet.

Se videon och följ med oss på en resa genom viktiga medicinska genombrott inom vår bransch.

Atopisk-Eczema
Internationella dagen för Atopisk Dermatit: en kampanj för att uppmuntra patienter att leva ett fullgott liv

Atopisk dermatit (AD) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom, även känd som atopiskt eksem.

AD-Block-Img
Atopisk dermatit har en stor effekt på mental hälsa och påverkar hela familjen

Atopiskt eksem är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar tjugo procent av alla barn och fem procent av vuxna. Kliande utslag är det vanligaste symtomet och en nordisk undersökning om barn med atopiskt eksem visar att 52 procent upplever en mycket negativ inverkan på livskvaliteten på grund av klådan.

1Johansson E., Atopiskt eksem vanligt i alla åldrar. Nya rön om samsjuklighet till atopiskt eksem, Läkartidningen 2017;114:EUEC
2Thomsen SF. Epidemiology and natural history of atopic diseases, European Clinical Respiratory Journal 2015;2:10.3402/ecrj.v2.24642. doi:10.3402/ecrj.v2.24642
3www.nhs.uk/conditions/atopic-eczema, 2018-02-21
4Simpson EL et al., Patient burden of moderate to severe atopic dermatitis (AD): Insights from a phase 2b clinical trial of dupilumab in adults, Journal of the American Academy of Dermatology 2016, 74:491-498
5Whiteley J et al., The burden of atopic dermatitis in US adults: results from the 2013 National Health and Wellness Survey, Current Medical Research and Opinion 2016; 1-6
6www.eczemaexposed.com/the-science-of-eczema, 2018-02-21

MAT-SE-2100728, v. 01 juni 2021