Blodcancer

Blodcancer används som ett samlingsnamn för olika cancersjukdomar i blod, körtlar eller benmärg. Blodcancer (leukemi) är den gemensamma benämningen på flera cancertyper i blodet som utvecklas från den blodbildande benmärgen, medan lymfom (lymfkörtelcancer) och myelom (benmärgscancer) är tumörsjukdomar som är nära besläktade. Man kallar ofta dessa cancerformer för hematologiska tumörer (som betyder tumörer i blodet). 

Leukemi

Leukemierna delas in i myeloiska och lymfatiska leukemier, beroende på vilka celler som utvecklas till cancer. Leukemi delas också in i akuta och kroniska leukemier beroende på hur snabbt sjukdomen utvecklas. Kronisk leukemi är vanligare än akut leukemi. Totalt sett är leukemi ganska ovanligt, men det är en av de mest vanliga typer av cancer hos barn.1

Lymfom

Lymfom är ett samlingsnamn på de cancersjukdomar som uppstår i immunceller i lymfsystemet. Det finns cirka 40 olika typer av lymfom som tillsammans utgör den mest frekventa formen av hematologiska tumörer. Lymfom är vanligast hos personer över 65 år, men även ungdomar och unga vuxna kan insjukna i lymfom.2

Myelom

Myelom är en hematologisk tumör som uppstår i plasmacellerna i benmärgen och utgör cirka 15 procent av hematologiska tumörer. Myelom är ovanligt före 40-årsåldern, men risken för att utveckla myelom ökar med stigande ålder. Myelom har en medianålder vid diagnos på omkring 72 år.3

Enligt en rapport från Cancerregistret med statistik från 2017 så insjuknar ungefär 4 500 personer varje år med hematologiska tumörer. Det är till stor del okänt hur dessa cancerformer utvecklas. Även om vissa blodcancer går att bota är oftast målet med behandlingen av hematologiska tumörer är att stabilisera sjukdomen och därmed få så lång tid med god sjukdomskontroll som möjligt.4 Tack vare de senaste årens utveckling av nya läkemedel samt användandet av kombinationer av traditionella och nya läkemedel har behandlingsmöjligheterna ökat. Sanofi har en lång historia med forskning och utveckling av läkemedel som används i behandlingen av hematologiska tumörer.


1https://www.cancerfonden.se/om-cancer/leukemi

2 https://www.cancerfonden.se/om-cancer/myelom

3 https://www.cancerfonden.se/om-cancer/lymfom

4https://www.blodcancerforbundet.se/omblodcancer

Vi använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen, i syfte att optimera innehållet och förbättra användarupplevelsen.
Om du klickar dig vidare på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Du är fri att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du vill veta mer om våra cookies och hur du tar bort dem är du välkommen att läsa vår Cookie Policy

OK