Lever du med diabetes?

Om du lever med diabetes, besök gärna vår patienthemsida insulin.se som är full av relevant information och stöd för de som lever med diabetes.

Diabetes och hjärt-kärlsjukdomar är båda stora bidragande delar till den globala utmaningen som är kroniska sjukdomar. Med snabbt ökande förekomst och relaterade sjukvårdskostnader är diabetes och hjärt-kärlsjukdomar en växande börda, inte bara för individen, utan även för sjukvårdssystem världen över.

Vårt engagemang går långt tillbaks i tiden

Sanofi har bidragit med innovativ behandling av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar i nästan ett århundrade.

Som ledare inom insulinbehandling och insulinpennor har vi arbetat i nästan ett sekel för att utveckla behandlingsalternativ inom diabetes. För att göra detta kombinerar vi vår breda portfölj av insulinbehandlingar med potentialen av en integrerad vård med hjälp av nya digitala och tekniska lösningar.

Vi har ett rikt arv från mer än 60 års forskning inom hjärt-kärlsjukdomar, inriktat på både primär-och sekundärprevention. Vi stöttar över 70 miljoner människor världen över genom att tillhandahålla innovativa och väletablerade behandlingsalternativ för hjärt-kärlsjukdomar.

Vår ambition

Vårt mål är att utveckla förenklade, skräddarsydda lösningar som kan förändra behandlingen av kroniska sjukdomar. För att möta utmaningen kombinerar vi vår stora erfarenhet och portfölj av väletablerade produkter med kraften i teknologi och digital innovation. Genom att bygga vidare på vårt stolta arv och utveckla nya möjligheter vill förändra läkemedelsbehandling och förbättra behandlingsresultat för de miljontals människor som berörs av kroniska sjukdomar.

#Imagine

Visste du att diabetes drabbar mer än 1 000 000 människor i Norden?

Tillsammans med forskare, sjukhus och läkare arbetar vår industri kontinuerligt för att minska komplikationer orsakade av sjukdomen, för att skapa långsiktiga förbättringar för personer som lever med diabetes.

DiabetesUtmaningen
#DiabetesUtmaningen

Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen över hela världen, en dag som ursprungligen markerar Sir Frederick Bantings, upptäckaren av insulin 1922, födelsedag.