Våra behandlingsområden - Allergi

Hosta och förkylning

Förkylning är en infektion i näsan, halsen eller svalget. Den orsakas nästan alltid av ett virus. Inkubationstiden för en förkylning är kort, och efter smittotillfället tar det oftast bara något enstaka dygn innan förkylningssymtomen visar sig. En vanlig förkylning pågår ofta några dagar men kan hålla i sig längre. Hostan kan hålla i sig och går oftast över efter två till fyra veckor. Det beror på att slemhinnorna fortfarande är känsliga.

Hosta är kroppens naturliga reaktion på irritation i luftvägarna och vid förkylning är det vanligtvis virus som orsakar denna irritation. Hosta är en skyddsreflex som hjälper oss att bli av med slem eller främmande partiklar i luftvägarna. Vanligtvis går hostan över av sig själv efter några veckor, men ibland kan hostan vara så intensiv att man önskar lindring med hjälp av hostmedicin. Det är viktigt att välja rätt preparat beroende på vilken sorts hosta det gäller: vid slemhosta kan man underlätta upphostningen med hjälp av t.ex. slemlösande medel, medan rethosta kan behandlas med ett hostdämpande medel. Kontakta en vårdcentral om du har haft hosta i mer än fyra veckor och hostan inte verkar avta1.

 

De vanligaste förkylningssymtomen är2:

  •  halsont – ett vanligt tecken på en begynnande förkylning
  • snuva eller nästäppa
  •  trött och hängig 
  • hosta
  •  feber – dock oftast inte hög 
Sanofi erbjuder flera receptfria läkemedel och medicintekniska produkter som kan minska symtomen vid förkylning och hosta. I Sverige säljer Sanofi följande produkter mot förkylningsrelaterade symtom:

För mer information se fass.se. Läs bipacksedeln noga före användning.

Bisolvon® (bromhexin)
Bisolvon® är ett receptfritt läkemedel som används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem. Bisolvon anses lösa upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas. Bisolvon® finns som tabletter, oral lösning och som löslig tablett. Det finns en variant för alla i familjen och passar barn från 1 år lika bra som vuxna. 
 
Bisolvon® (bromhexin) tablett 8 mg, löslig tablett 8 mg, oral lösning 0,8 mg/ml och 1,6 mg/ml. Receptfritt läkemedel. Vid hosta med segt slem. Oral lösning 0,8 mg/ml kan användas från 1 år, oral lösning 1,6 mg/ml kan användas från 6 år, tablett och löslig tablett kan användas från 12 år. Barn under 1 år ska inte behandlas med Bisolvon®. Använd inte vid magsår eller blodiga upphostningar. Vid graviditet eller amning rådfråga sjukvården innan användning. Om ingen förbättring sker inom två veckor ska läkare kontaktas. Läs mer på www.bisolvon.se
Bisolnatural® Complete (timjan- och Plantago lanceolata fraktioner, honung)
Bisolnatural® Complete är en medicinteknisk produkt som lindrar hosta, både ret- och slemhosta, och särskilt hosta orsakad av infektioner i de övre luftvägarna. Bisolnatural® Complete verkar lokalt på de irriterade slemhinnorna på två sätt:
1. Bidrar till att göra slemmet mer tunnflytande, vilket underlättar upphostning
2. Skapar en skyddshinna som förhindrar att externa irriterande ämnen kommer i kontakt med slemhinnan i halsen
Bisolnatural® Complete är 100% naturlig och kan tas av vuxna och barn från 1 år. Citrussmak.

Bisolnatural® Complete (Poliflav M.A.-komplex: Polysackaridfraktion från Plantago lanceolata (Svartkämpar) och flavonoidfraktion från timjan. Honung.) Hostsirap. Medicinteknisk produkt. Lindring av hosta, både rethosta och slemhosta, och särskilt hosta orsakad av infektioner i de övre luftvägarna. För vuxna och barn från 1 år. För mer information se bruksanvisningen. Läs mer på www.bisolvon.se/bisolnatural-complete  
Bisolduo® Sugtabletter (alun, islandslav), Bisolduo® Sirap (läkemalva, honung) och Bisolduo® Spray (ectoin, läkemalva, honung)
Bisolduo® Sugtabletter, Sirap och Spray är medicintekniska produkter med en 2-i-1 lösning som lindrar rethosta och irriterad hals. Bisolduo® används för att bryta den onda cirkeln med halsbesvär och rethosta genom att lugna den irriterande slemhinnan i mun och svalg. Detta bidrar till att minska symtom på rethosta och att lugna hostreflexen. Bisolduo ® Sugtabletter behandlar rethostan lokalt och är sockerfri, glutenfri och laktosfri. Den finns i två smaker: jordgubb/mint och citron/eukalyptus. Bisolduo® Sirap behandlar rethostan lokalt med omedelbar lindring och är alkoholfri, glutenfri och laktosfri. Den har smak av honung. Bisolduo® Spray lindrar rethosta och irriterad hals samt förhindrar försämring av symtom. Med ECTOIN® Hydro-teknologi som skapar en skyddande och återfuktande barriär i halsen för lokal verkan. Den har smak av honung.

Bisolduo® (alun och islandslav), sugtablett. Medicinteknisk produkt. Naturlig lindring av rethosta och irriterad hals. Från 6 år. Vid graviditet eller amning samt för personer med alzheimer, Parkinsons sjukdom och de med dialys bör rådgöra med läkare innan användning. Bör inte användas längre än 30 dagar utan att rådfråga läkare.
Bisolduo® Sirap (rot av läkemalva och honung), sirap. Medicinteknisk produkt. Naturlig lindring av rethosta och irriterad hals. Från 2 års ålder. Bör inte användas under graviditet eller amning och inte längre än en vecka utan att rådfråga läkare.
Bisolduo® Spray (ectoin®, läkemalva, honung), halsspray. Medicinteknisk produkt. Naturlig lindring av rethosta och irriterad hals. Hindrar symtom att förvärras. Från 2 års ålder. Bör inte användas under graviditet eller amning. Använd inte i mer än 30 dagar i följd.
För mer information se bruksanvisningen. Läs mer på www.bisolduo.se 
 
Atrovent Nasal 42
Atrovent® Nasal 42 mikrog/dos (ipratropiumbromid)

Atrovent® Nasal 42 mikrog/dos nässpray är ett receptfritt läkemedel som används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva i samband med förkylning. Atrovent® Nasal innehåller ipratropiumbromid. När det sprayas in i näsan förbättras symtomen på rinnsnuva inom 2 timmar. Effekten varar upp till 6 timmar. Kan användas tillsammans med nasala steroider, avsvällande nässprayer och antihistaminer.

Atrovent Nasal (ipratropiumbromid) nässpray 42 mikrog/dos. Receptfritt läkemedel. Används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid förkylning. Undvik att få Atrovent® Nasal i ögonen. Använd inte under graviditet eller amning och inte i mer än 4 dagar utan läkares rekommendation. Läs mer på www.atroventnasal.se
Mucoangin® (ambroxol)
Mucoangin® sugtabletter är ett receptfritt läkemedel som används för att lindra smärta vid milda till måttliga symtom på akut halsont. Mucoangin® har en snabbt insättande effekt, inom senast 20 minuter, och sitter i minst 3 timmar. Sugtabletten verkar lokalbedövande i gom och svalg. Mucoangin® minskar även rodnaden i halsen. För vuxna och barn över 12 år; låt 1 sugtablett smälta i munnen när du behöver smärtlindring. Använd inte mer än 6 sugtabletter per dag.
 
Mucoangin® Mint och Mucoangin® Citron (ambroxol) sugtablett 20 mg. Receptfritt läkemedel. Smärtstillande vid akut halsont. Från 12 år. Använd inte vid fruktosintolerans, graviditet eller amning. Om du har lever- eller njurproblem rådfråga läkare före användning. Använd inte i mer än tre dagar utan att rådfråga läkare.

1https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/hosta-och-slem-i-luftvagarna/hosta/ inhämtad 2020-10-15

2https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/infektioner/forkylning-och-influensa/forkylning inhämtad 2020-10-15
 

Vi använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen, i syfte att optimera innehållet och förbättra användarupplevelsen.
Om du klickar dig vidare på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Du är fri att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du vill veta mer om våra cookies och hur du tar bort dem är du välkommen att läsa vår Cookie Policy

OK