Inflammation är ett viktigt svar på potentiell fara i vår kropp. Men vid autoimmuna sjukdomar vänder sig vårt eget immunsystem mot våra organ.

På Sanofi arbetar vi för att hjälpa människor som lider av sjukdomar som drabbar immunförsvaret och där det fortfarande finns ett behov av flera effektiva behandlingsalternativ. Genom att kombinera molekylära och kliniska data lär vi oss nya saker varje dag om det som kallas precisions-immunologi. Genom att tillämpa kunskap om sjukdomar i kombination med ny teknologi undersöker vi vanliga vägar för systemiska sjukdomar (t.ex. astma, atopisk dermatit) och perifera inflammatoriska sjukdomar (t.ex. reumatoid artrit).

Idag tillhandahåller vi biologisk behandling mot sjukdomar som svårt atopiskt eksem (atopisk dermatit), svår astma och kronisk rinosinuit med näspolyper samt behandling mot reumatoid artit. Genom vår forskning och starka pipeline inom sjukdomar som drivs av typ 2-inflammation utforskar vi även potentiella framtida behandlingar inom andra immunologiska sjukdomar.

#Imagine

För bara några år sedan var patienter med svår atopisk dermatit mycket begränsade av sin sjukdom. Idag ger nya behandlingsalternativ patienter hopp om en bättre livskvalitet.

Se videon och följ med oss på en resa genom viktiga medicinska genombrott inom vår bransch.

Sanofi Sberige LinkedIn - NP
Vilka vardagssituationer besvärar de som lever med näspolyper mest?

Kronisk rinosinuit med näspolyper (Chronic Rhinosinusit with Nasal Polyps, förkortat CRSwNP på engelska men kallas förenklat för näspolyper på svenska) är en kronisk sjukdom i de övre luftvägarna som blockerar bihålor och näsgångar.

Astma-day
Kampanjen "Airless facts on asthma" utmanar astmapatienter att leva ett obegränsat liv

På Världsastmadagen lanserar Sanofi "Airless facts on asthma", ett quiz speciellt utformat för att slå hål på vanliga myter om astma. Målet är att hjälpa människor som lever med astma att utvärdera om symtomen verkligen är under kontroll eller om de skapar onödiga begränsningar i deras vardag.

Atopisk-Eczema
Internationella dagen för Atopisk Dermatit: en kampanj för att uppmuntra patienter att leva ett fullgott liv

Atopisk dermatit (AD) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom, även känd som atopiskt eksem.

AD-Block-Img
Atopisk dermatit har en stor effekt på mental hälsa och påverkar hela familjen

Atopiskt eksem är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar tjugo procent av alla barn och fem procent av vuxna. Kliande utslag är det vanligaste symtomet och en nordisk undersökning om barn med atopiskt eksem visar att 52 procent upplever en mycket negativ inverkan på livskvaliteten på grund av klådan.