Ledgångsreumatism (reumatoid artrit) är en kronisk, autoimmun sjukdom som orsakar inflammation, främst i lederna. Vanliga symtom inkluderar smärtsamma och svullna leder, stelhet, trötthet, sjukdomskänsla och tillfällig feber. Senare i sjukdomen kan även andra organ drabbas.

Insjuknande i ledgångsreumatism kan se olika ut, men sker ofta successivt under loppet av veckor eller månader. Ungefär en tredjedel av patienter med reumatoid artrit insjuknar dock mer akut, över bara ett par dagar till veckor. Gemensamt för alla former av insjuknande är ledvärk. Typiskt är stelhet i lederna främst på morgonen, medan de andra symtomen ökar under dagen i takt med att leden används.

Eftersom symtom vid ledgångsreumatism kan variera från person till person diagnostiseras patienter genom ett flertal tester som inkluderar kontroll av symtom, blodprover, röntgen och fysiska undersökningar.

Tidig behandling är viktig för ett bra långtidsresultat. Målet är att bevara normal ledfunktion och lindra värk, rörelsesmärta, stelhet och trötthet. På lång sikt vill man även förhindra leddestruktion och felställningar samt förhindra funktionsbortfall i inre organ. I bästa fall eftersträvas att helt och hållet avstanna sjukdomsaktiviteten. 1

Det finns olika behandlingsformer och mediciner för patienter med ledgångsreumatism; från läkemedel som minskar symtomen eller sänker sjukdomsaktiviteten till operation för att byta ut leder.2

Sanofi samarbetar i ett globalt forsknings- och utvecklingsprogram för att hitta nya behandlingsalternativ som kan underlätta livet för patienter med ledgångsreumatism och andra inflammatoriska sjukdomar.

MAT-SE-2100728, v. 01 juni 2021