Onkologi

Människokroppen består av miljontals celler och cancer kan börja nästan var som helst i kroppen. Vid cancersjukdom växer cancercellerna okontrollerat och kan med tiden spridas till andra delar av kroppen.1 Cancer är den näst vanligaste orsaken till död och sjuklighet globalt.2

Sanofi ser den otroliga bördan som cancer utgör för patienter och för de anhöriga som tar hand om dem. Deras berättelser motiverar och inspirerar oss i vårt uppdrag att utveckla nya behandlingsalternativ, utöka tillgången till läkemedel och tillhandahålla patientstödsresurser. Vi arbetar med patientorganisationer över hela världen för att fullt ut förstå både patientens och vårdgivarens behov.

Vi bygger vår forskning på ett rikt arv inom onkologi i kombination med ett stort engagemang för att utveckla nya, innovativa läkemedel. Vi har ett stort antal nya läkemedel under utveckling mot cancer och vårt mål är att förbättra behandlingsresultaten och livet för människor som lever med olika typer av cancer.

Vår onkologiportfölj omfattar för närvarande behandlingar inom prostatacancer, hudcancer, blodcancer och lungcancer.

Kombinationsbehandlingar
Vikten av tillgång till kombinationsbehandlingar

Efter hjärt- och kärlsjukdomar är cancer den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och resten av världen. De allra flesta känner någon som har haft eller gått bort i cancer.

Självhjälpsguide

Att ha en allvarlig och långvarig eller kronisk sjukdom kan förändra ditt liv på många sätt. Våra broschyrer är skapade för att hjälpa patienter att sätta perspektiv för att inspirera till ett sätt att hantera sin nya situation.

multiple-moments
Multiple Moments To Live For

I vår digitala fotoutställning berättar vi fyra modiga personers historia om att leva med myelom. Trots diagnosen, finns det flera stunder att leva för.

lung-cancer
Hur ser framtiden ut för behandling av lungcancer?

Lungcancer är en av de dödligaste cancerformerna i världen och diagnosen har en relativt låg överlevnadsgrad. Behandling av cancer genomgår just nu en renässans och forskare upptäcker alltfler nya sätt att attackera tumörceller.

world-cancer-day
Världscancerdagen 2022: vad händer i skärningspunkten mellan cancer och åldrande?

Världens befolkning blir allt äldre, och detta gäller även den del av befolkningen som lever med cancer.

MAT-DK-2200145