Onkologi

Människokroppen består av miljontals celler och cancer kan börja nästan var som helst i kroppen. Vid cancersjukdom växer cancercellerna okontrollerat och kan med tiden spridas till andra delar av kroppen.1 Cancer är den näst vanligaste orsaken till död och sjuklighet globalt.2

Sanofi ser den otroliga bördan som cancer utgör för patienter och för de anhöriga som tar hand om dem. Deras berättelser motiverar och inspirerar oss i vårt uppdrag att utveckla nya behandlingsalternativ, utöka tillgången till läkemedel och tillhandahålla patientstödsresurser. Vi arbetar med patientorganisationer över hela världen för att fullt ut förstå både patientens och vårdgivarens behov.

Vi bygger vår forskning på ett rikt arv inom onkologi i kombination med ett stort engagemang för att utveckla nya, innovativa läkemedel. Vi har ett stort antal nya läkemedel under utveckling mot cancer och vårt mål är att förbättra behandlingsresultaten och livet för människor som lever med olika typer av cancer.

Vår onkologiportfölj omfattar för närvarande behandlingar inom prostatacancer, hudcancer, blodcancer och lungcancer.

NK-celler
NK-celler lovande i cancerbehandling

Immunterapi, där kroppens eget immunförsvar aktiveras, ger hopp om att bekämpa svåra cancersjukdomar där det idag saknas effektiv behandling.

podcast-banner
Missa inte vår nya podcast - Immuno Oncology Talks

Diskussioner med ledande experter. För alla som vill vidga sin kunskap om vad som händer inom detta expanderande forskningområde.

Kombinationsbehandlingar
Vikten av tillgång till kombinationsbehandlingar

Efter hjärt- och kärlsjukdomar är cancer den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och resten av världen. De allra flesta känner någon som har haft eller gått bort i cancer.

Självhjälpsguide

Att ha en allvarlig och långvarig eller kronisk sjukdom kan förändra ditt liv på många sätt. Våra broschyrer är skapade för att hjälpa patienter att sätta perspektiv för att inspirera till ett sätt att hantera sin nya situation.

Eva-Maria
Mars är internationella månaden för multipelt myelom – vi på Sanofi vill hjälpa de som lever med sjukdomen att bli hörda

Vi vill stöda människor som lever med multipelt myelom och den sjukvårdspersonal som gör allt för att hjälpa dem. Lyssna på Eva-Marias berättelse om att leva med multipelt myelom.

lung-cancer
Hur ser framtiden ut för behandling av lungcancer?

Lungcancer är en av de dödligaste cancerformerna i världen och diagnosen har en relativt låg överlevnadsgrad. Behandling av cancer genomgår just nu en renässans och forskare upptäcker alltfler nya sätt att attackera tumörceller.