Efter hjärt- och kärlsjukdomar är cancer den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och resten av världen. De allra flesta känner någon som har haft eller gått bort i cancer.

Tack vare många års forskning, finns idag behandlingar som kraftigt bromsar cancerförloppet och till och med kan bota patienter. Vissa behandlingar innebär dock att flera olika typer av läkemedel måste kombineras för att uppnå det bästa resultatet, så kallade kombinationsbehandlingar. Individuellt utformade kombinationsbehandlingar kommer bli allt viktigare inom många olika terapiområden i framtiden och representerar redan idag den mest moderna formen av cancerbehandling.

I vissa fall begränsar det svenska pris- och subventionssystemet införandet av kombinationsbehandlingar, framför allt när flera nya innovativa läkemedel ingår. Det medför att vissa nya kombinationsbehandlingar inte tillhandahålls i Sverige idag, vilket de gör i många andra europeiska länder.

Det behövs nya, flexibla sätt att prissätta läkemedel, som att sätta ”ett pris” på en kombination som helhet, eller göra en så kallad indikationsprissättning, det vill säga ”olika pris på samma läkemedel” beroende på sjukdom och behandlingsbehov.

Det här problemet behöver lösas av beslutsfattare på en politisk nivå. Sanofi är engagerade i att driva frågan för att säkerställa att svenska patienter får tillgång till de bästa behandlingarna.

Vad innebär kombinationsbehandling?

Kombinationsbehandlingar kommer bli allt viktigare för behandling av allvarliga sjukdomar i framtiden.

Vad säger politiker och patientrepresentanter i frågan?

Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet och Camilla Waltersson Grönwall från Moderaterna diskuterar kombinationsbehandling av cancer.

Varför ska tillgången till vissa cancerbehandlingar vara ett lotteri?

Under Almedalen 2022 höll Sanofi seminariet “Varför ska tillgången till vissa cancerbehandlingar vara ett lotteri?” där en expertpanel diskuterade vikten av att göra kombinationsbehandlingar tillgängliga till svenska cancerpatienter. Se inspelning av hela seminariet här.

Du kan även läsa en sammanfattning av samtalet här.