SömnDe flesta behöver sju till nio timmars ostörd sömn för att känna oss utvilade. Brist på sömn kan göra att vi känner oss ofokuserade och på dåligt humör. Så många som en av tre personer lider av dålig sömn. Uttalad och upprepad sömnbrist kan öka risken för sjukdom, till exempel hjärtproblem, diabetes eller fetma och kan tillochmed förkorta din livslängd.

Sömnbrist kan orsakas av många olika faktorer, såsom stress, sömnapné och allra vanligast, på grund av dåliga sömnvanor.1


http://www.nhs.uk/Livewell/tiredness-and-fatigue/Pages/lack-of-sleep-health-risks.aspx