Tumörsjukdomar och blodsjukdomar Cancer

Cancer ansvarar för 20 procent av alla dödsfall i Europa, vilket motsvarar 1.7 miljoner människor varje år. Efter hjärt-kärlsjukdomar är cancer den mest betydande orsaken till död och sjuklighet.

En justering av livsstilsfaktorer kan hjälpa till att förhindra cancer, till exempel att minska riskfaktorer som rökning, fetma, alkohol, fysisk inaktivitet, sol/UV, föroreningar och så vidare. Det finns även andra faktorer som inte går att förebygga, så som genetiska/ärvda komponenter eller åldersrelaterade problem.1

Korrekt diagnos, tidig upptäckt och behandling samt evidensbaserad, rättvis och hållbar vård är essentiell för att uppnå goda resultat.2

Hematologi

Termen hematologi innefattar sjukdomar relaterade till blodet. Vårt blod består av plasma, röda och vita blodceller samt blodkroppar. De röda blodcellerna arbetar konstant för att transportera syre och de vita är en viktig del av vårt immunsystem. Blodrelaterade sjukdomar kan uppstå i blodcellerna, blodplättarna, benmärgen, lymfkörtlarna, mjälten eller i blodets koagulation och trombos/blodproppsbildning.3

Exempel på blodsjukdomar är anemi (brist på röda blodceller), hemofili (blödarsjuka) och leukemi.

Under de senaste 50 åren har det gjorts många framsteg inom hematologi och blodsjukdomar, så som förbättrad diagnostik och behandling av blödarsjuka och elakartade blodsjukdomar som leukemi eller lymfom (tumör i lymfkörltar), samt utveckling av benmärgs och blodstamcellstransplantation.4


1 http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer, 2018-02-21
2 http://www.who.int/cancer/treatment/en/, 2018-02-21
3 http://www.hematology.org/Patients/Blood-Disorders.aspx, 2018-02-21
http://www.hematology.org/Patients/Basics/Advances.aspx, 2018