Vill du veta mer om vaccination?

Besök gärna vår hemsida vaccininfo.se som är full av relevant information för dig som vill veta mer om influensavacciner, barnvacciner, resevacciner och mycket mer.

Podden Vacciner & Virus

Vacciner & Virus är podden som undersöker olika perspektiv på virusinfektioner och vacciner.

Vi arbetar för en värld där ingen drabbas eller dör av sjukdomar som kan förebyggas med vaccin.

Vaccin är en av vår tids viktigaste medicinska upptäckter och räddar 2-3 miljoner liv varje år genom att förebygga infektionssjukdomar. Vaccination spelar en viktig roll för att skydda folkhälsan genom att förebygga sjukdomar, minska bördan på hälso- och sjukvården och stödja friska befolkningar.1

Vi på Sanofi har en stolt historia av innovation inom vacciner. Vi fortsätter att hämta inspiration från pionjärerna som lade grunden till vårt företag. Genom starka partnerskap med universitet, forskningsinstitut, myndigheter och bioteknikföretag strävar vi efter att utveckla nya och innovativa vacciner för att förbättra hälsa och välbefinnande.

Idag är vi världsledande inom influensavaccin och barnvacciner, samt den största globala leverantören av injicerbara poliovacciner. Över en halv miljard människor globalt och cirka 2,5 miljoner människor i Sverige vaccineras årligen med vaccin från Sanofi.

Vår vaccintillverkning baseras på den senaste teknologin och vi håller just nu på att öppna två nya produktionsanläggningar som kommer representera framtidens vaccintillverkning. Målet är ökad kapacitet, mer flexibel tillverkning av olika vaccin, nya plattformar (inklusive mRNA), samt minimerad miljöpåverkan.

Infektionssjukdomar som Sanofi tillhandahåller vaccin mot*

 • >   KOLERA
 • >   DENGUE
 • >   DIFTERI
 • >   HAEMOFILUS INFLUENZAE TYP B
 • >   HEPATIT A
 • >   HEPATIT B
 • >   INFLUENSA
 • >   JAPANSK ENCEFALIT
 • >   MENINGOKOCK MENINGIT
 • >   KIKHOSTA
 • >   POLIO
 • >   RABIES
 • >   RESPIRATORISKT SYNCYTIALVIRUS (RS-VIRUS)
 • >   STELKRAMP
 • >   TYFOIDFEBER
 • >   GULA FEBERN
 • >   COVID-19

* Sanofis globala portfölj. Alla vacciner är inte tillgängliga eller godkända i Sverige.

 • Sanofi är en av de största distributörerna av vacciner i hela världen. Ett av våra ekodesign-initiativ handlar om att ersätta den så kallade blisterplasten i vaccinförpackningarna med kartong i alla våra vaccinförpackningar senast 2027. Genom denna lilla förändring i förpackningen kan vi undvika 80 ton PVC-plast per år och minska fraktutrymmet med 50 % på grund av mindre förpackningar.

 • I samarbete med forskare, sjukhus och vårdpersonal har läkemedelsindustrin en lång historia av att åstadkomma medicinska genombrott.

  Influensavaccin är ett av de genombrott som har haft en betydande inverkan för att förbättra folkhälsan. Se videon för att få reda på mer.

RS-virus
RS-virus: behovet av att ge skydd till alla spädbarn

RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus) är ett vanligt, smittsamt säsongsvirus som infekterar nästan alla barn innan de fyller två år. Infektionen börjar ofta som en vanlig förkylning med symtom som feber och hosta. I många fall förblir symtomen milda, men cirka 25 % av barnen som smittas för första gången utvecklar lunginflammation eller andningssvårigheter.

monoclonal-antibodies
Vacciner och monoklonala antikroppar vid immunisering

Monoklonala antikroppar – humana immunproteiner – kan utformas för att ge snabbt skydd mot vissa infektionssjukdomar. Forskare på Sanofi undersöker nu hur monoklonala antikroppar kan utöka verktygslådan för immunisering och ytterligare hjälpa befolkningen att försvara sig mot infektionssjukdomar.

m-RNA
mRNA-teknologi i vacciner och andra läkemedel

Messenger-RNA (mRNA) är livsviktiga molekyler i våra celler och fungerar som länken mellan vårt DNA och alla biologiska aktiviteter i kroppen. Vi producerar mRNA kontinuerligt och dess syfte är att hjälpa till att omvandla informationen som kodas i vårt DNA till de proteiner vi behöver för att leva. Forskare undersöker nu hur man kan använda mRNA för att utveckla nya vacciner och läkemedel och hjälpa kroppen att skapa de proteiner den behöver för att bekämpa sjukdomen.