Vi arbetar för en värld där ingen drabbas eller dör av sjukdomar som kan förebyggas med vaccin.

Vaccin är en av vår tids viktigaste medicinska upptäckter och räddar 2-3 miljoner liv varje år genom att förebygga infektionssjukdomar. Vaccination spelar en viktig roll för att skydda folkhälsan genom att förebygga sjukdomar, minska bördan på hälso- och sjukvården och stödja friska befolkningar.1

Vi på Sanofi har en stolt historia av innovation inom vacciner. Vi fortsätter att hämta inspiration från pionjärerna som lade grunden till vårt företag. Genom starka partnerskap med universitet, forskningsinstitut, myndigheter och bioteknikföretag strävar vi efter att utveckla nya och innovativa vacciner för att förbättra hälsa och välbefinnande.

Idag är vi världsledande inom influensavaccin och barnvacciner, samt den största globala leverantören av injicerbara poliovacciner. Över en halv miljard människor globalt och cirka 2,5 miljoner människor i Sverige vaccineras årligen med vaccin från Sanofi.

Vår vaccintillverkning baseras på den senaste teknologin och vi håller just nu på att öppna två nya produktionsanläggningar som kommer representera framtidens vaccintillverkning. Målet är ökad kapacitet, mer flexibel tillverkning av olika vaccin, nya plattformar (inklusive mRNA), samt minimerad miljöpåverkan.

Infektionssjukdomar som Sanofi tillhandahåller vaccin mot*

 • >   KOLERA
 • >   DENGUE
 • >   DIFTERI
 • >   HAEMOFILUS INFLUENZAE TYP B
 • >   HEPATIT A
 • >   HEPATIT B
 • >   INFLUENSA
 • >   JAPANSK ENCEFALIT
 • >   MENINGOKOCKAL MENINGIT
 • >   KIKHOSTA
 • >   POLIO
 • >   RABIES
 • >   STELKRAMP
 • >   TYFOIDFEBER
 • >   GULA FEBERN

* Sanofis globala portfölj. Alla vacciner är inte tillgängliga eller godkända i Sverige.

MAT-DK-2200215, 05-2022