vacciner

Vacciner

Vaccin används för att stärka immuniteten mot vissa sjukdomar. Ett vaccin innehåller oftast försvagade eller avdödade former av ett virus eller en bakterie. Kroppens immunförsvar stimuleras av vaccinet att skapa ett skydd bestående av antikroppar och vita blodceller. Immunförsvaret kan sedan minnas dessa virus eller bakterier vilket kan förhindra sjukdomen senare i livet om man utsätt för smitta.1

Att förhindra sjukdom genom vaccination är den mesta kostnadseffektiva vårdmetod som finns tillgänglig. Tack vare vaccin kan vi förebygga utbrott av smittsamma sjukdomar över hela världen och för tillfället räddas 2-3 miljoner liv varje år på grund av vaccin – en siffra som skulle kunna stiga om vaccinering ökade globalt (idag får cirka 86 procent av världens barn vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta).1

I Sverige erbjuds alla barn vaccination mot 11 allvarliga sjukdomar på barnavårdscentralen och i skolan. Barnvaccinationerna ger skydd mot rotavirus, polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund samt allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker och HPV-infektion. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom vaccination mot hepatit B till alla spädbarn. Sedan 2016 erbjuds vaccination mot hepatit B inom regionala vaccinationsprogram i hela landet.2

Hos vuxna är vanliga vaccin bland annat influensavaccin och resevaccin (mot till exempel gula febern, tyfoidfeber och hepatit A.3,4 Hos äldre vuxna (65+) rekommenderas ofta vaccin mot influensa, pneumokocker och påfyllnadsdos mot difteri och stelkramp.5, 6

Sanofi arbetar kontinuerligt med att bekämpa sjukdomar och vaccin är ett av de viktigaste verktygen i den kampen. Ungefär 2,5 miljoner svenskar får vaccin från Sanofi varje år bland annat inom barnvaccinationsprogrammet, mot säsongsinfluensa eller inför utlandsresa.7

vaccininfo.se


1 https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1, 2021-04-28
2 Barnvaccinationsprogram - Allmänt program för barn — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 2021-04-28
3 Rekommendationer för vaccination — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 2021-04-28
4 https://www.nhs.uk/conditions/travel-vaccinations/ 2021-04-28
5 Weinberger B, Grubeck-Loebenstein B. Vaccines for the elderly. Clinical Microbiology and Infection Volume 18, Supplement 5, October 2012, Pages 100-108
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X14613689
6 https://www.janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer/vaccinationer/vaccinationforvuxna.5.5245cbc716f848b2cc6142e5.html 2021-04-28
7 IQVIA data on file

Vi använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen, i syfte att optimera innehållet och förbättra användarupplevelsen.
Om du klickar dig vidare på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Du är fri att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du vill veta mer om våra cookies och hur du tar bort dem är du välkommen att läsa vår Cookie Policy

OK