Messenger-RNA (mRNA) är livsviktiga molekyler i våra celler och fungerar som länken mellan vårt DNA och alla biologiska aktiviteter i kroppen.1 Vi producerar mRNA kontinuerligt och dess syfte är att hjälpa till att omvandla informationen som kodas i vårt DNA till de proteiner vi behöver för att leva. Forskare undersöker nu hur man kan använda mRNA för att utveckla nya vacciner och läkemedel och hjälpa kroppen att skapa de proteiner den behöver för att bekämpa sjukdomen.

År 2021 startade Sanofi ett “mRNA Center of Excellence” - ett helt nytt vaccincenter med syftet att påskynda utvecklingen av nästa generations vacciner med hjälp av mRNA-teknologi.

Vårt mål med att använda mRNA är att utveckla nya vacciner och bekämpa utmanande sjukdomar inom cancer, immunologi och sällsynta sjukdomar.

mRNA-vacciner

Vaccin innehåller ofta ett litet fragment av ett virus eller en bakterie, till exempel ett unikt protein, som viruset använder som en nyckel för att ta sig in i olika celler.2 mRNA-vacciner är designade för att instruera vissa celler i kroppen att "härma" protein från virus eller bakterier. Detta protein, eller en antigen, känns igen av immunsystemet som bygger upp ett försvar, minns det och påminner om det för att avvärja framtida infektioner innan sjukdomen bryter ut.

mRNA-terapi

mRNA-teknikens förmåga att återställa proteinfunktionen har potential för många sjukdomar. Utöver vacciner arbetar våra team med att utveckla terapeutiskt mRNA för att ta sig an utmaningar inom cancer, immunologi och sällsynta sjukdomar. Många av dessa sjukdomar orsakas av att en person inte kan producera ett viktigt protein, eller producerar det på ett felaktigt sätt.3,4

Den här sidan hänvisar till Sanofi-produkter som för närvarande är under utveckling. Säkerheten och effekten av dessa prövningsläkemedel har inte utvärderats av någon tillsynsmyndighet.

Referenser

  1. Wellcome Trust (2018) From DNA to protein. Läst den 24 november 2021
  2. Center for Disease Control and Prevention (2018) Understanding How Vaccines Work. Läst den 23 november 2021
  3. Sinclair A (2002) Genetics 101: detecting mutations in human genes. CMAJ 167:275-279
  4. Reynaud E (2010) Protein Misfolding and Degenerative Diseases. Nature Education 3:28